Kontrole firm

laptop i ludzie przy biurkuOferta naszego Biura Rachunkowego obejmuje również obsługę kontroli księgowej firm. Sporządzamy wszystkie wymagane deklaracje i sprawozdania finansowe, a w przypadku potrzeby wyjaśnień reprezentujemy Klientów w odpowiednich urzędach. Obsługujemy kontrole Urzędów Skarbowych, ZUS i PIP. Zapewniamy również rejestrację i przechowywanie całości dokumentacji z przeprowadzanych działań kontrolnych.

Dzięki naszym usługom, zyskują Państwo gwarancję prawidłowości rozliczeń. Stały nadzór, jaki sprawujemy nad rachunkowością firmy daje pewność zgodności prowadzenia ksiąg z obowiązującymi przepisami, terminowości rozliczeń oraz bieżącej weryfikacji prawidłowości sporządzanej dokumentacji. Powierzając nam obsługę księgową, mogą Państwo skupić się na zarządzaniu firmą bez obaw o poprawność dokumentacji na wypadek kontroli zewnętrznej.

 

Kto może kontrolować firmy i jaki jest zakres kontroli?

Niezależnie od profilu działalności i wielkości firmy jej działalność może być kontrolowana przez właściwe organy. Najczęściej są to: Urząd Skarbowy, ZUS i Państwowa Inspekcja Pracy. Zakres kontroli różni się w zależności od szczegółowych kompetencji poszczególnych organów. W gestii ZUS mieści się weryfikacja poprawności naliczania składek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz wniosków i zaświadczeń. Kontrola Urzędów Skarbowych sprowadza się do sprawdzenia poprawności procedur podatkowych – w szczególności prawidłowego naliczania i opłacania podatku, poprawnego prowadzenia dokumentacji i kwestii związanych z podatkiem VAT. Reprezentanci PIP kontrolować mogą przestrzeganie przepisów prawa pracy i przepisów BHP, legalność zatrudnienia i poprawność naliczania wynagrodzenia oraz przestrzegania praw pracownika.

W zależności od specyfiki branży, poza wymienionymi instytucjami kontrolę działalności gospodarczej mogą przeprowadzić również: Sanepid, PEFRON, GIODO, Inspekcja Ochrony Środowiska, Państwowa Straż Pożarna oraz organy udzielające koncesje.