Obsługa podatkowo - księgowa

praca przy biurku

Nasza specjalność to obsługa podatkowo-księgowa firm. Od wielu lat zapewniamy kompleksową obsługę księgową Klientom indywidualnym oraz małym i średnim przedsiębiorcom z różnych branż, dostarczając sprawdzonych rozwiązań w zakresie rachunkowości. Naszym Klientom zapewniamy prowadzenie ksiąg handlowych i podatkowych, sporządzanie ewidencji podatkowych i przekazywanie ich do właściwych urzędów. Powierzając nam obsługę księgowej swojej firmy, zyskują Państwo gwarancję poprawności i terminowości rozliczeń.

Do Państwa dyspozycji jesteśmy na każdym etapie współpracy, zapewniając szczegółowe wyjaśnienie wszystkich niejasnych kwestii i wątpliwości. Nasi eksperci służą Państwu bieżącym doradztwem podatkowym w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Zapewniamy również konsultacje w obszarze prawa podatkowego i księgowości.

W ramach obsługi księgowo-podatkowej zapewniamy:

 • prowadzenie ksiąg handlowych,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji przychodów,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji do celów podatku VAT,
 • rozliczanie w zakresie podatku VAT i podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • wypełnianie na podstawie ksiąg i rejestrów wszystkich niezbędnych deklaracji podatkowych oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów,
 • doradztwo podatkowe w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • sporządzanie wszelkich pism i umów,
 • sporządzanie druków przelewów do US, ZUS i płacowych,
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych (także dla klientów indywidualnych),
 • reprezentowanie Podatnika przed Urzędem Skarbowym i innymi urzędami w zakresie naszego pełnomocnictwa,
 • przygotowywanie i dokonywanie aktualizacji danych o przedsiębiorstwie w Urzędzie Skarbowym i ZUS,
 • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS, przekazywanie deklaracji do ZUS drogą elektroniczną,
 • konsultacje w zakresie prawa podatkowego i księgowości.